Krajowy gigant budowlany Mota-Engil wkracza na nowe terytorium – plany budowy najdroższej ekspresówki w regionie

Po zakończeniu kontroli przetargu przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, otwiera się droga dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do podpisania umowy z renomowanym wykonawcą – firmą Mota-Engil. W ramach przetargu, który dotyczył najdłuższej i jednocześnie najkosztowniejszej odcinki drogi ekspresowej w danym regionie, zostały rozpatrzone propozycje na odcinek S74 pomiędzy miejscowościami Cedzyna a Łagów.

Przedmiotowa inwestycja będąca pod uwagą, obejmuje budowę niemal 30-kilometrowego odcinka autostrady, która ma pochłonąć fundusze rzędu około 1,1 miliarda złotych. Zaszczyt realizacji tego przedsięwzięcia przypadł firmie Mota-Engil Central Europe. Firma ta zostanie oficjalnie uznana za wykonawcę tego zadania, kiedy przedstawi gwarancje prawidłowego wykonania kontraktu.

Inwestycja ta obejmuje obszar powiatu kieleckiego, gdzie zostanie wytyczony nowy ślad drogi ekspresowej na północ od istniejącej drogi krajowej numer 74. Planowana trasa ma ominąć takie miejscowości jak Łagów, tworząc przy tym obwodnicę dla tego miasta.

Przystęp do nowopowstałej drogi ekspresowej będzie zapewniony poprzez zaplanowane węzły komunikacyjne, które obejmują Radlin, Wolę Jachową, Makoszyn i Łagów. Inwestycja przewiduje również budowę obwodu utrzymania drogi w Woli Jachowej oraz dwa punkty obsługi podróżnych w Górnie. Dodatkowo, wykonawca zostanie zobligowany do zaprojektowania i wybudowania 16 wiaduktów w ciągu drogi S74 i nad drogą ekspresową, 13 mostów na trasie drogi ekspresowej i innych dróg publicznych. Zadanie obejmuje także stworzenie przejścia dla zwierząt oraz przepustów.