Program „Czyste Powietrze” w rękach świętokrzyskich gmin

Świętokrzyskie gminy, zamierzają pełnić rolę operatorów w ramach programu „Czyste Powietrze”. Staną się one wsparciem dla mieszkańców na każdym etapie realizacji projektu – od jego zaplanowania, przez wykonanie, aż po finalne rozliczenie dotacji. Program ten jest prowadzony w charakterze pilotażowym nie tylko na terenie województwa świętokrzyskiego, ale również małopolskiego i warmińsko-mazurskiego.

Paweł Mirowski, sprawujący funkcję wiceprezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, podkreśla, że program jest kierowany do osób, które zmagają się z problemami w trakcie wypełniania wniosku lub jeszcze nie miały okazji dowiedzieć się o nim.

– Gminy otrzymują finansowanie za utrzymywanie punktów informacyjno-konsultacyjnych, lecz planujemy przekazywać im dodatkowe środki za każdy wniosek złożony przez ich mieszkańca. W zależności od skali projektu, może to wynosić nawet 1700 zł za jeden wniosek. Pragniemy wynagrodzić gminy za ich pracę poprzez przyznawanie im statusu „operatorów”, polegającym na pełnym wsparciu potencjalnych beneficjentów – tłumaczy wiceprezes Mirowski.