Aż 14 milionów euro dofinansowania na nowe miejsca pracy

Już w kwietniu rusza nabór projektów na budowę i funkcjonowanie centrów wsparcia ekonomii społecznej w naszym regionie. Przygotowaniom do uruchomienia nowego OWES poświęcone było spotkanie w Departamencie Wdrożeń Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. W którym uczestniczyła Wicemarszałek Renata Janik oraz przedstawiciele istniejących ośrodków.

„Ten wątek będzie kontynuowany, a nawet wzmocniony w kolejnych latach. Zgodnie z zasadami, obowiązującymi w perspektywie finansowej 2021-2027. Aż 60 proc. środków, pozostających do dyspozycji ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, ma być wydanych właśnie na tworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy.  Co bardzo istotne – mają to być etaty objęte umowami o pracę, a nie – jak to się wcześniej zdarzało, umowami zleceniami – z założenia mniej trwałymi”. – podkreśla wicemarszałek. mówi wicemarszałek Renata Janik

Nowy OWES będzie dysponował ogromną kwotą funduszy unijnych w wysokości ponad 14 mln euro. Pieniądze zostaną wydane w ramach dwóch trzyletnich projektów. Osobno dla każdego z dwóch ośrodków, które zostaną wybrane do obsługi północnej i południowej części województwa świętokrzyskiego.

„Liczymy na to, że uda się tak skoordynować kończące się obecnie wsparcie dla OWES-ów z uruchomieniem nowych naborów, by nie powstała żadna przerwa w działalności tego typu placówek w regionie” – informuje dyrektor DW EFS, Katarzyna Kubicka.