III EDYCJA KONKURSU DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH O NAGRODĘ MAŁŻONKI PREZYDENTA RP

Już 12 marca upływa termin nadsyłania zgłoszeń do Konkursu Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP. Inicjatywa konkursu jest organizowana z ramienia Kancelarii Prezydenckiej RP.

„Ten Konkurs ukazuje, jak wiele Kół działa w całej Polsce oraz jak wspaniałe mają dokonania. To także sposobność, aby lepiej się poznać, nawiązać współpracę lub wymienić doświadczenia” – mówi Agata Kornhauser–Duda.

Koła Gospodyń Wiejskich zgłaszają się samodzielnie poprzez przesłanie pocztą elektroniczną na adres: [email protected]:

  • poprawnie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej (w wersji *.pdf oraz *.doc/docx), której wzór określony został w Załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu
  • potwierdzenia wpisu Koła do odpowiedniego rejestru
  • krótkiego amatorskiego materiału audiowizualnego przygotowanego i nagranego przez Koło, trwającego nie dłużej niż 120 sekund, promującego działalność Koła.
  • Materiał audiowizualny powinien: zawierać nazwę KGW oraz logo (w przypadku Kół, które nie posiadają loga, w materiale powinna znaleźć się nazwa Koła). Prezentować najważniejsze informacje o Kole. W tym profil działalności oraz informacje o realizowanych przez Koło inicjatywach.

Nadrzędnym celem konkursu jest pokazanie wielopłaszczyznowej działalności Koła Gospodyń Wiejskich na polu społecznym, kulturalnym i edukacyjnym. Konkurs ma również na celu zaprezentowanie i promocję działalności KGW m.in. w obszarach działań prospołecznych czy kultywowania tradycji.