Pierwszy etap rozbudowy drogi gminnej w Nowej Słupi: remont ul. Świętokrzyskiej

Z początkiem nowego tygodnia (17 czerwca), podróżni zmierzający do Świętego Krzyża z miejscowości Nowa Słupia, będą musieli mierzyć się z pewnymi niedogodnościami. Właśnie wtedy rozpoczyna się planowany remont drogi na ulicy Świętokrzyskiej, poczynając od miejsca, gdzie krzyżuje się ona z ulicą Partyzantów, a kończąc na granicach Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Andrzej Gąsior, pełniący funkcję burmistrza, wyjaśnia, że wprowadzane prace stanowią pierwszy krok w procesie rozbudowy lokalnej drogi gminnej. Na tym konkretnym odcinku planowane jest wykonanie nawierzchni asfaltowej, chodnika oraz kanału technologicznego, a także instalacja systemu oświetleniowego. Gąsior podkreśla, że ze względu na charakter przewidzianych prac, ten etap powinien być zakończony do końca lipca.

Znacznie dłużej potrwa natomiast realizacja prac na części ulicy Świętokrzyskiej, której początek znajduje się przy skrzyżowaniu z ulicą Partyzantów, zaś koniec – przy kościele. Na tym fragmencie drogi planowane jest ułożenie jezdni i chodnika z kostki granitowej, a także wprowadzenie odpowiednich elementów infrastruktury drogowej i zieleni. Z uwagi na skomplikowany charakter tego zadania, burmistrz apeluje do mieszkańców, zwłaszcza tych zamieszkujących ulicę Świętokrzyską, oraz do turystów odwiedzających Nową Słupię o cierpliwość i wyrozumiałość. Jak zauważa, przebudowa tego fragmentu drogi jest szczególnie trudna ze względu na wysoki natężenie ruchu turystycznego oraz obecność aktywności gospodarczej.