Poprawa bezpieczeństwa na drogach świętokrzyskich dzięki doświetleniu przejść dla pieszych

Na terenie województwa świętokrzyskiego zainstalowano oświetlenie na kolejnych 51 przejściach dla pieszych, które znajdują się na drogach krajowych. Ten krok został podjęty w celu poprawy bezpieczeństwa, zwłaszcza po zmroku.

W maju bieżącego roku wykonawcy powiadomili o zakończonym procesie montażu oświetlenia na przejściach dla pieszych, które znajdują się na trasach dróg krajowych nr 9 w gminach Łoniów i Lipnik, nr 77 w Sandomierzu oraz nr 74 w Smykowie, Mniowie, Miedzianej Górze, Wojciechowicach, Opatowie i Ożarowie.

Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podkreślają znaczenie instalacji oświetleniowej na przejściach. Wskazują, że dodatkowe światło sprawia, że piesi są lepiej widoczni dla kierowców po zmroku. Dzięki temu kierujący mogą wcześniej zwolnić i bezpiecznie zatrzymać pojazd przed przejściem. Jest to jedno z założeń Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej. W ramach tego programu do końca bieżącego roku planowane jest dodatkowe oświetlenie około 660 przejść dla pieszych na drogach krajowych na terenie województwa świętokrzyskiego.

Rozpoczęcie procesu projektowania i budowy infrastruktury oświetleniowej miało miejsce w 2022 roku. Wybrani wykonawcy w przetargach stworzyli projekty i zrealizowali instalacje oświetleniowe dla ponad sześciuset przejść dla pieszych. Prace te dotyczyły dróg krajowych o numerach: 42, 73, 74, 77, 78 oraz pierwszych fragmentów dróg nr 9 i 79. Większość systemów oświetleniowych jest już aktywna, natomiast w kilku miejscach procedury związane z dostawą energii elektrycznej są w trakcie finalizacji.