Sejmik Województwa Świętokrzyskiego wyraża poparcie dla zarządu regionu w sprawie wykonania budżetu

W dniu dzisiejszym, Sejmik Województwa Świętokrzyskiego podjął decyzję o udzieleniu absolutorium dla zarządu województwa w kwestii realizacji budżetu. Poparcie za podjęciem takiej decyzji wyraziło 16 radnych, 9 osoby były przeciwko, natomiast trzy z nich postanowiły wstrzymać się od głosu.

Podczas sesji, radni województwa świętokrzyskiego szczegółowo przeanalizowali i zaakceptowali sprawozdanie finansowe dotyczące wykonania budżetu województwa za rok 2023. Przypomnijmy, że budżet ten został uchwalony przez sejmik, a następnie skorygowany na przestrzeni roku. Zakładano, że dochody wyniosą 1,084 miliarda złotych. Wydatki, które faktycznie zrealizowano, osiągnęły wartość 963 milionów złotych, co stanowi 84,7% zaplanowanej kwoty. Na koniec roku budżetowego zanotowano nadwyżkę budżetową na poziomie 58,4 miliona złotych, mimo że przewidywany był deficyt w wysokości 53,8 miliona złotych.

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Renata Janik, podczas posiedzenia podkreśliła, że samorząd znajduje się w zdrowej sytuacji finansowej. Posiada on solidną zdolność kredytową i płynność finansową. W ubiegłym roku następowała częściowa spłata kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Kwota spłaty wyniosła 67 milionów złotych, z czego 51 milionów złotych zostało spłacone przed terminem płatności.