Świętokrzyski Związek Przedsiębiorców i Pracodawców rozpoczyna działalność jako 17. regionalny oddział ZPP

Inauguracja działalności Świętokrzyskiego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ŚZPP) została oficjalnie ogłoszona, czyniąc go 17. regionalnym oddziałem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) w Polsce. Według prezesa ŚZPP, Łukasza Bilskiego, którego cytuje Polska Agencja Prasowa (PAP), powstanie tej organizacji stanowi możliwość integracji środowiska biznesowego w regionie oraz stwarza platformę do współpracy między firmami ze świętokrzyskiego.

Bilski dodał również, podczas konferencji inaugurującej działalność ŚZPP, że potrzeba silnego partnera na szczeblu krajowym – jakim jest Związek Przedsiębiorców i Pracodawców – zbiegła się z potrzebą ZPP posiadania silnego partnera regionalnego. Prezes podkreślił, że dynamiczne zmiany polityczne i ekonomiczne, a także rozwój innowacji i przedsiębiorczości wymagają od środowiska biznesowego dostosowania się do nowych realiów, modernizacji i zwiększenia konkurencyjności.

W swoim przemówieniu, Łukasz Bilski zaznaczył, że nowopowstały ŚZPP będzie kontynuował praktykę organizowania spotkań Klubu Biznesowego oraz Śniadań Biznesowych. Klub Biznesowy gromadzi przedsiębiorców i ekspertów co miesiąc, umożliwiając im dzielenie się wiedzą, doświadczeniem i inspirując innych do podjęcia działań. Natomiast Śniadania Biznesowe mają charakter spotkań organizowanych z udziałem przedstawicieli urzędów.