Województwo świętokrzyskie otrzyma 25 mln zł z Unii Europejskiej na rozwój edukacji w szkołach podstawowych

Unia Europejska przyznała województwu świętokrzyskiemu blisko 25 milionów złotych na poprawę jakości edukacji w szkołach podstawowych. Środki te będą wykorzystane na organizację dodatkowych zajęć dla uczniów, a także na kursy i szkolenia dla kadry nauczycielskiej.

W zarządzie Województwa Świętokrzyskiego podpisano w ostatni poniedziałek dziesięć umów z lokalnymi samorządami. Umowy te dotyczą 42 projektów mających na celu poprawę warunków edukacyjnych w szkołach podstawowych. Całość dofinansowania unijnego wynosi nieco mniej niż 25 milionów złotych. Projekty te przyniosą korzyści około 7,5 tysiąca uczniom z 85 szkół zlokalizowanych w 31 gminach regionu przez najbliższe dwa lata.

Wice-marszałek województwa, Renata Janik, podkreśliła wszechstronny charakter tych projektów. Ich głównym celem jest poszerzenie oferty edukacyjnej szkół podstawowych o dodatkowe zajęcia, które są dostosowane do potrzeb uczniów i przekraczają ramy standardowego programu nauczania. Dodatkowo zaznaczyła, że programy te umożliwią uczniom dalsze zrozumienie tematów naukowych i przyrodniczych, naukę języków obcych oraz zdobycie umiejętności korzystania z nowych technologii.