Powtórzenie ścieżki Chrystusa: Kolejna Procesja Drogi Krzyżowej w Kielcach

W nadchodzący wtorek, punktualnie o godzinie 19, wierni zgromadzeni przed kościołem św. Wojciecha w Kielcach rozpoczną doroczną procesję symbolizującą Drogę Krzyżową. To wydarzenie, które co roku przyciąga licznych uczestników, jest okazją do wspólnego przeżywania pasji Chrystusa na ulicach miasta.

Tegoroczna edycja nabożeństwa odbywa się pod hasłem „Aby dać świadectwo prawdzie”. Takie sformułowanie ma skłonić uczestników do głębszej refleksji nad sensem życia i działania Chrystusa. Jak tłumaczy ks. Stanisław Sadowski, duszpasterz akademicki z Centrum Duszpasterskiego Wesoła 54, chodzi o to, by poprzez udział w tym wydarzeniu każdy z uczestników mógł dać świadectwo prawdzie prezentowanej przez Chrystusa – o miłości Boga Ojca i o darze zbawienia, który niesie jego Syn.

Podczas procesji wierni będą przemierzać ulice miasta Kielce, takie jak Kaczyńskiego, Warszawską, Leśną i Kapitulną. Pielgrzymka zakończy się na placu św. Jana Pawła II, przed majestatyczną bazyliką katedralną. Osobnym akcentem będzie obecność wszystkich trzech biskupów kieleckich, którzy wspólnie przewodniczyć będą modlitwie.