Czym są asteroidy?

Asteroidy to fragmenty skał, które mogą krążyć wokół Słońca lub planet. W naszym Układzie Słonecznym duża ich liczba znajduje się w pasie między Marsem a Jowiszem. Jednak można je również znaleźć w orbicie planet, choć w mniejszej liczbie. Czy wiesz, że niektóre asteroidy krążą wokół Ziemi?

Asteroidy powstały podczas tworzenia się Układu Słonecznego, około 4600 milionów lat temu. Są one pozostałością kosmicznej materii, która nigdy nie dostała się do Słońca ani planet. Małe obiekty uformowały się i na przestrzeni wieków zderzały się i fragmentowały, tworząc asteroidy, które istnieją dzisiaj.

Pod względem wyglądu i wielkości mogą się one bardzo różnić. Większość asteroid jest niewielka, ale inne mogą mieć setki kilometrów średnicy. Aby dać Ci wyobrażenie, największa znana asteroida ma 940 km średnicy, podczas gdy najmniejsza asteroida ma zaledwie 2 m średnicy.

Ponadto, planetoidy mają bardzo nieregularne i kanciaste kształty, co kontrastuje z okrągłością planet. Powodem jest to, że niewiele asteroid jest na tyle dużych, by mieć wystarczającą grawitację do przyjęcia kulistego kształtu, a mają one wiele kraterów powstałych w wyniku uderzeń.

Liczbę planetoid szacuje się na 1,1 do 1,9 miliona. Ogólnie rzecz biorąc, ich wielkość jest różna, choć większość z nich jest mała. Tylko około 16 spośród skatalogowanych asteroid ma średnicę większą niż 240 kilometrów. Na przykład asteroida Siwa ma średnicę 103 km. Jedną z pierwszych odkrytych asteroid była Ceres, która przy średnicy 1000 km jest uważana niemal za planetę karłowatą. Inną dużą planetoidą jest Pallas, o średnicy około 532 km.

Czy asteroidy są niebezpieczne?

Szacuje się, że istnieje około 800 potencjalnie niebezpiecznych asteroid (PHA). Szkody spowodowane potencjalnym zderzeniem asteroidy z Ziemią mogą sięgać od lokalnych katastrof po masowe wymierania.

W historii Ziemi odnotowano kilka uderzeń asteroid. Jedną z nich była ta, która spowodowała wyginięcie około 90% życia na Ziemi w permie lub duża asteroida, która uderzyła w Jukatan (Meksyk) w późnej kredzie i mogła spowodować wyginięcie dinozaurów. Wielu naukowców uważa, że życie mogło pojawić się na Ziemi w wyniku uderzenia asteroidy w powierzchnię i wytworzenia złożonych cząsteczek węgla, związków organicznych i wody, które umożliwiły rozwój późniejszego życia.