Rozwinięcie opieki zdrowotnej w Starachowicach – ambitne plany Komitetu Wyborczego Wyborców Marka Materka 2024

W ramach kampanii samorządowej Komitet Wyborczy Wyborców Marka Materka 2024 zaprezentował swoją wizję rozwoju sektora zdrowia oraz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Starachowic, pod warunkiem, że osiągnie sukces w nadchodzących wyborach. Zebranie z udziałem komitetu miało miejsce 7 marca, w czwartek, na terenie heliportu Powiatowego Centrum Opieki Zdrowotnej. Planowany jest tu ambitny projekt przekształcenia miejsca w nowoczesny kompleks parkingowo-przesiadkowy.

Przywódca komitetu i kandydat na prezydenta miasta Starachowice, Marek Materek, szczegółowo omówił strategię przyszłych działań. W 2022 roku miejscowy szpital nabył obiekt po Polsko-Amerykańskich Klinikach Serca. Jak tłumaczył Materek, to bardzo ważna inwestycja, opracowana w porozumieniu i dedykowana do służby mieszkańcom miasta. Kluczowy będzie proces modernizacji nabytego obiektu, który ma za zadanie służyć jako Świętokrzyskie Centrum Kardiologii Inwazyjnej.

Transformacja obiektu po klinikach umożliwi wdrożenie programu koordynowanej opieki po zawale KOS, a także wyraźnie podniesie liczbę przeprowadzanych ablacji w przypadkach zaburzeń rytmu serca – podkreślał Marek Materek.