Trzy gminy regionu otrzymują niemal 5 milionów złotych na rozwój opieki wychowawczej i budowę świetlic środowiskowych

Do trzech gmin w danym obszarze wpłynął istotny zastrzyk gotówki z Unii Europejskiej, który wynosi blisko 5 milionów złotych. Fundusze te zostały przeznaczone na rozbudowę i poprawę jakości opieki nad dziećmi oraz młodzieżą, a także na tworzenie nowych miejsc spotkań dla lokalnych społeczności – świetlic środowiskowych. W ostatnią środę podpisano czwarte na ten rok umowy dotyczące tych inwestycji.

Wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, Renata Janik, podkreśliła rolę, jaką odgrywają świetlice środowiskowe w życiu społeczności lokalnej. Są one nie tylko miejscem spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież, ale również przestrzenią wsparcia dla całych rodzin borykających się z różnymi problemami.

Renata Telka, zastępca dyrektora MOP w Skarżysku-Kamiennej, dodała, że w ramach projektu będą prowadzone szkolenia z zakresu umiejętności rodzicielskich i partnerskich. Dodatkowo, planowane jest zatrudnienie specjalistów takich jak psychologowie czy logopedzi, którzy będą wspierać proces wychowania i rozwoju młodszych mieszkańców.

Projekty będą realizowane w gminach Łagów, Zagnańsk oraz Skarżysko-Kamienna. W tych miejscowościach powstaną nowe, odpowiednio wyposażone świetlice środowiskowe. Dzieci w wieku szkolnym będą miały tam możliwość spędzania popołudni pod opieką wykwalifikowanych wychowawców.