Wsparcie społeczne dla 160 osób z regionu Ostrowca Świętokrzyskiego

Fundacja Akademia Inicjatywy i Rozwoju oferuje szerokie wsparcie dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego, Bodzechowa i Kunowa. Łącznie, 160 osób będzie miało okazję wziąć udział w warsztatach dotyczących autoprezentacji, radzenia sobie ze stresem, ekologicznego trybu życia oraz rozwijania umiejętności społecznych. Wszystko to jest częścią projektu o nazwie “Ścieżki możliwości. Poznajemy świętokrzyskie”, który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Marszałek województwa, Andrzej Bętkowski oraz wicemarszałek, Renata Janik podpisali umowę o finansowym wsparciu tego zadania. Spotkanie miało także charakter konsultacyjny, a wśród uczestników byli radna Sejmiku Województwa, Magdalena Zieleń i dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Katarzyna Kubicka.

Projekt skierowany jest do różnej grupy wiekowej – dorosłych, seniorów oraz osób wykluczonych społecznie. Beneficjenci pochodzą z gmin: Bodzechów, Kunów i Ostrowiec Świętokrzyski. Główną część projektu stanowi blok edukacyjny zatytułowany “Świętokrzyskie umiejętności”, podczas którego uczestnicy będą mogli rozwijać swoje umiejętności w zakresie radzenia sobie ze stresem, podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów oraz autoprezentacji. W projekcie przewidziano także warsztaty „Eko-szansa” mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej uczestników, a jako przykład posłuży ogrodnictwo ekologiczne jako potencjalne źródło dochodu.

Projekt uwzględnia również warsztaty technologiczne pod hasłem “Smart senior w świecie nowoczesnych technologii”. Te indywidualne oraz grupowe kursy z obsługi smartfona i komputera mają na celu umożliwić uczestnikom efektywne wykorzystanie narzędzi cyfrowych w codziennym życiu, np. do załatwiania spraw urzędowych, dokonywania zakupów, płatności czy utrzymywania kontaktu z bliskimi.

Na szczególne wsparcie mogą liczyć mieszkańcy ostrowieckich osiedli Gutwin i Częstocice – jak zapowiedziała wicemarszałek Renata Janik. W ramach programy odbywać się będą spotkania z doradcą zawodowym, warsztaty rękodzielnicze, kulinarne, krawieckie oraz z zakresu autoprezentacji i zakładania organizacji pozarządowych.

Projekt realizowany będzie we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, aż do końca 2025 roku. Na jego realizację przeznaczona jest kwota około 614 tys. złotych pochodzących ze środków unijnych.