W Kielcach blisko do zatwierdzenia budowy mieszkań na terenie dawnego banku

W Kielcach, w miejscu, gdzie niegdyś mieścił się bank przy ulicy Silnicznej, coraz bardziej prawdopodobna staje się budowa bloku mieszkalnego. Projekt ten otrzymał już aprobatę od radnych komisji ds. zagospodarowania przestrzeni i zarządzania nieruchomościami miasta. W projekcie chodzi o wyrażenie zgody na wzniesienie budynku czterokondygnacyjnego. Mimo pozytywnych ocen, pojawiło się kilka kwestii budzących pewne wątpliwości. Najbardziej sporne okazało się umiejscowienie altany śmietnikowej.

Kiedy radni oceniali projekt uchwały podczas spotkania komisji, które odbyło się w piątek 2 lutego, niemal wszyscy uczestniczący w nim wyrazili swoje poparcie dla planów. Podczas dyskusji poruszano tematy związane z parkingiem oraz przejściem łączącym ulicę Silniczną z Piotrkowską, położonym za pobliskim hotelem Dal. Radna Katarzyna Zapała, reprezentująca Klub Koalicji Obywatelskiej, podkreśliła znaczenie obu tych aspektów ze względu na rozwijający się ruch w centrum miasta oraz brak wystarczającej liczby miejsc parkingowych w tej okolicy. Przypomniała również, iż planowana inwestycja przewiduje stworzenie 35 miejsc parkingowych przy maksymalnej liczbie 70 mieszkań.

Zdzisław Łakomiec, przewodniczący komisji i członek Klubu Prawa i Sprawiedliwości, podniósł, że potencjalnym rozwiązaniem problemu braku miejsc parkingowych może być wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej. Podobnego zdania był Andrzej Pocheć, inwestor uczestniczący w spotkaniu, który potwierdził, że jest to osiągalny cel. Jako przykład wskazał na Starachowice, gdzie pasażerowie korzystają z miejskiego transportu autobusowego nie ponosząc żadnych kosztów.