Zbigniew Ziobro w uroczystości w Areszcie Śledczym

Uroczystość wywieszenia flagi odbyła się dziś w Areszcie Śledczym w Kielcach na Placu Zamkowym, przed siedzibą kieleckiego Muzeum Narodowego. W wydarzeniu wzięli udział m.in. Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro, Dyrektor Generalny Więziennictwa gen. Jacek Kitliński, Wojewoda Zbigniew Koniusz, posłowie na Sejm Świętokrzyski oraz przedstawiciele mundurów wojskowych. Niepodległością województwa kierował Tomasz Jamka, członek Rady Wojewódzkiej.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą odprawioną w Bazylice Katedralnej przez Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego, po której uczestnicy przeszli procesją na Plac Zamkowy. Tam odegrano hymn narodowy, wręczono flagę Aresztu Śledczego i odczytano akt. Następnie dokonano poświęcenia sztandaru i przyczepiono do jego drzewca, gwoździe honorowe – wbijali je m.in. Zbigniew Ziobro, Tomasz Jamka, Zbigniew Koniusz i gen. Jacek Kitliński. Sztandar wręczył funkcjonariuszom kieleckiej jednostki minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

„Wielkim honorem było dla mnie nadanie dziś sztandaru Aresztowi Śledczemu w Kielcach, tak ważnej jednostce penitencjarnej. Musimy bowiem pamiętać o tym, o czym często się zapomina, że funkcjonariusze Służby Więziennej pełnią kluczową rolę w zapewnianiu nam wszystkim w Polsce bezpieczeństwa. Cały system sprawiedliwości i organów ścigania nie miałby sensu, gdyby nie ich ciężka praca. Nie tylko ciężka, ale i niebezpieczna, ponieważ na co dzień mają kontakt z osobami, które nieprzypadkowo trafiły w miejsce odosobnienia, czasami na długie lata. Ta ciężka, odpowiedzialna i wymagająca profesjonalizmu oraz poświęcenia praca zasługuje na najwyższy szacunek i uznanie”. – zwrócił się do uczestników uroczystości minister Zbigniew Ziobro.