Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na drogach krajowych w województwie świętokrzyskim poprzez dodatkowe oświetlenie ulic

Bezpieczeństwo pieszych na drogach województwa świętokrzyskiego znacząco wzrosło dzięki instalacji bardziej efektywnego oświetlenia. Oświetlenie to zostało zainstalowane w 12 strategicznych lokalizacjach na trasie drogi krajowej nr 79, przechodzącej przez gminy Koprzywnica i Samborzec w powiecie sandomierskim, aby zwiększyć widoczność przejść dla pieszych.

Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wyjaśniają, że specjalne oświetlenie dedykowane do przejść dla pieszych zdecydowanie podnosi widoczność osoby przechodzącej przez drogę po zmroku. To z kolei umożliwia kierowcom wcześniejsze reagowanie, redukując prędkość i zatrzymując się przed przejściem, co znacząco zwiększa poziom bezpieczeństwa.

Instalacja dodatkowego oświetlenia jest elementem Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej. W ramach tego programu planuje się do końca roku doświetlić około 660 przejść dla pieszych na drogach krajowych w całym województwie świętokrzyskim. Prace nad zaprojektowaniem i realizacją infrastruktury oświetleniowej rozpoczęły się w 2022 roku, a ich głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.