Ogłoszenie o naborze przyjmowania wniosków na dofinansowanie do renowacji zabytków

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2023 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane. Przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa świętokrzyskiego.

Celem udzielania dotacji jest wspieranie działań w zakresie ochrony i zachowania obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków. Powinny mieścić się na obszarze województwa świętokrzyskiego.

Na dofinansowanie realizacji prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa świętokrzyskiego w 2023 roku zgodnie z uchwałą  nr LV/662/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2023 rok  (dział 921, rozdział 92120) zaplanowano środki w wysokości 600 000 zł z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych  do rejestru  zabytkowych.