Postępy budowy obwodnicy Staszowa: drugi etap inwestycji

Rozwój infrastruktury drogowej w powiecie staszowskim jest na pełnym gazie, z drugim etapem budowy obwodnicy Staszowa w pełnym toku. Celem tej kluczowej dla regionu inwestycji drogowej, o wartości bliskiej 29 milionom złotych, jest poprawa komunikacji i bezpieczeństwa na drogach.

Obecnie odpowiedzialność za realizację projektu spoczywa na Przedsiębiorstwie Drogowym Dylmex Inwestycje. Wśród prowadzonych prac dominują te związane z asfaltowaniem ronda na Drodze Wojewódzkiej 757. Eksperci przewidują, że początek kolejnych dwóch tygodni będzie harmonogramowo związany z likwidacją bajpasów, demontażem sygnalizacji świetlnej oraz przeniesieniem ruchu drogowego na świeżo wybudowane rondo.

Działania inwestycyjne są również widoczne na odcinku drogi sięgającym około 400 metrów od budowanego ronda, w kierunku Drogi Wojewódzkiej 764. Wzdłuż tej części trasy konstruowane są dwa skrzynkowe przepusty o rozmiarach 150 x 100 cm każdy, które umożliwią efektywne odprowadzenie wody. Z kolei prace związane z budową drugiego filaru mostowego są już w zaawansowanym stadium, a trzydziestometrowe belki mostowe czekają na transport z betoniarni na plac budowy.

Co więcej, inwestor może pochwalić się zakończeniem prac nad przebudową gazociągu oraz poprawą stabilności gruntów poprzez zagęszczenie impulsywne nasypów.