Skandal w Starostwie Szydłowieckim: Radny z Sądowym Wyrokiem Nadal Sprawuje Swoje Obowiązki

Włodzimierz Górlicki, starosta szydłowiecki, został pozbawiony mandatu radnego powiatu na mocy decyzji podjętej przez Komisarza Wyborczego. Wszystko to wynika z wyroku sądu, który zakazał mu sprawowania funkcji starosty przez okres pięciu lat i skazał go na rok pozbawienia wolności z możliwością zawieszenia wyroku na dwa lata. Co jednak najbardziej zadziwia, to fakt, że pomimo prawomocnego wyroku sądu, Górlicki nadal pełni swoje obowiązki jako starosta.

Niepokojąca jest postawa radnych, którzy nie respektują wyroku sądu i podejmują niejasne działania mające na celu utrzymanie Górlickiego na stanowisku. Wojewoda Tomasz Bocheński publicznie wyraził swoje oburzenie na tę sytuację.

Zgodnie z prawem, od chwili uzyskania prawomocnego wyroku, osoba skazana nie może pełnić zarówno funkcji starosty jak i radnego. Wyrok na Górlickiego uprawomocnił się 13 października 2023 roku. Wydał go Sąd Rejonowy w Szydłowcu, skazując Górlickiego na rok pozbawienia wolności z zawieszeniem na dwa lata i zakazując mu pięcioletniego sprawowania funkcji starosty.