Wprowadzenie do nowoczesnej technologii fotoradarowej na ulicy Krakowskiej 255 w Kielcach

Nowoczesna technologia fotoradarowa pojawiła się niedawno na ulicy Krakowskiej 255 w Kielcach. Celem tej innowacyjnej technologii jest zapewnienie ciągłości pomiarów prędkości, poprawa jakości rejestrowanych nagrań i odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym poinformowało o uruchomieniu nowego urządzenia, zwanego fotoradarem Mesta Fusion RN. Ta zaawansowana maszyna jest zdolna do automatycznego rozpoznawania typu pojazdu, co oznacza, że potrafi rozróżnić między samochodem osobowym a ciężarowym. Istotną zaletą tego urządzenia jest również możliwość jednoczesnego pomiaru prędkości na wielu pasach ruchu, bez konieczności zmiany jego ustawień.

Kolejnym interesującym aspektem funkcjonowania fotoradaru Mesta Fusion RN jest jego zdolność do jednoczesnego śledzenia nawet 32 pojazdów na ośmiu pasach ruchu. Urządzenie to rejestruje także różne wykroczenia popełniane przez kierowców. Przykładowo, może zidentyfikować sytuacje, gdy samochód przekracza linie, które nie powinny być przekraczane, dokonuje wyprzedzania z niewłaściwej strony lub zawraca mimo obowiązującego zakazu.