Samorząd województwa świętokrzyskiego przyznaje stypendia dla 50 wybitnych studentów medycyny

W bieżącym roku akademickim, włodarze samorządu województwa świętokrzyskiego postanowili docenić 50 studentów medycyny, przyznając im stypendia. Uzyskanie wsparcia finansowego wiąże się jednak z pewnymi zobowiązaniami ze strony beneficjentów. Zdecydowali się oni bowiem odbyć staż oraz podjąć pracę w placówkach medycznych podległych administracji tego województwa.

Jak informuje biuro prasowe urzędu marszałkowskiego, tegoroczni laureaci stypendiów mogą pochwalić się znakomitymi wynikami w nauce. Najlepsza średnia ocen za rok akademicki 2022/2023 wyniosła aż 4,84, natomiast najniższa w grupie 50 studentów to nadal imponujące 4,48. Tego typu rezultaty są obiecujące i dają nadzieję na to, że przyszłe kadry medyczne będą dobrze wykwalifikowane.

Jak udało nam się dowiedzieć, umowy o przyznaniu stypendiów wręczyli osobiście studentom kierunków lekarskich marszałek Andrzej Bętkowski oraz wicemarszałek Marek Bogusławski. Wszystkich 50 stypendystów będzie otrzymywało miesięczne wsparcie w wysokości 2 tys. zł, począwszy od 1 października br., aż do 30 czerwca 2024 roku.