Czy mogę kupić broń bez pozwolenia? Najważniejsze informacje

Osoby chcące posiadać broń w Polsce muszą uzyskać stosowne pozwolenia, które wydawane jest przez właściwe organy. Nie wszystkie jednak produkty palne wymagają takiego pozwolenia. Co należy wiedzieć na ten temat? Oto krótki przewodnik dla osób, które chciałyby kupić broń do celów prywatnych, dbając przy tym o zachowanie obowiązujących przepisów prawnych.

Ustawa o broni i amunicji – jakie przepisy obowiązują w Polsce?

Najważniejsze informacje na ten temat przekazuje Ustawa o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 roku. Jest to dokument, który tyczy się nie tylko osób chcących kupić broń. Znaleźć można tam informacje odnoszące się do obrotu bronią i amunicją. Dzisiaj każdy może odwiedzić sklep z bronią, np. wchodząc na stronę https://bron-sklep.pl/, jednak w pierwszej kolejności powinien zapoznać się z tymi przepisami, aby mieć pewność, że postępuje się zgodnie z literą prawa.

Wymieniony wyżej dokument nie obejmuje następujących osób, które w swojej codziennej pracy wykorzystują broń. Mowa tutaj o:

  • pracownikach służby więziennej i celno-skarbowej;
  • funkcjonariuszach policji, ABW, AW, SOP, SKW, SWW;
  • pracownikach straży granicznej.

Broń bez pozwolenia – co mogę kupić?

Ustawa reguluje zapis, który dotyczy posiadania broni, jej przewozu na terytorium Polski i kilka innych ważnych kwestii. Z tego dokumentu można również dowiedzieć się, że osoba pełnoletnia ma szansę na to, aby kupić broń pneumatyczną i czarno prochową bez pozwolenia, do obrony własnej.

Ta pierwsza grupa produktów to nic innego jak popularne wiatrówki. Jej moc nie może przekraczać 17 J. W myśl prawa nie jest to broń. Wystarczy mieć dowód zakupu, aby móc z niej w pełni korzystać. Broń palna czarno prochowa to druga produktów, która – jak sama nazwa wskazuje – wykorzystuje czarny proch. Jest to materiał miotający, który dostępny jest w pojedynczych kulach. Do broni należy załadować kilka takich kul, aby móc z niej skorzystać. Chcąc posługiwać się takim egzemplarzem broni potrzebna jest jedynie Europejska Karta Broni, która wykorzystywana jest do ewidencji sprzedaży. Dokument wydaje Wojewódzka Komenda Policji właściwa dla miejsca zamieszkania. Bez obaw, wystarczy złożyć odpowiedni wniosek, aby móc wejść w jej posiadanie. Nie są do tego potrzebne żadne dodatkowe testy.

Czy mam szansę uzyskać pozwolenie na broń?

Co w przypadku gdy dana osoba chciałaby uzyskać pozwolenie na broń? Należy złożyć wniosek do organów administracyjnych. Zanim jednak dokument wpłynie do urzędu, warto zapoznać się z kryteriami, które należy spełnić. Najważniejsze kwestie to:

  • ukończenie 21 roku życia;
  • Polska musi być stałym miejscem pobytu;
  • orzeczenie lekarskie potwierdzające zdolność fizyczną i psychiczną do posługiwania się bronią;
  • niekaralność, która na dodatek musi być potwierdzona dokumentem sądowym;
  • brak uzależnień od narkotyków, innych substancji psychoaktywnych, alkoholu.

Przede wszystkim należy jednak napisać, dlaczego chce się taką broń posiadać. Tak, aby właściwe urzędy nie miały wątpliwości co do tego, że broń palna faktycznie będzie potrzebna.

Jaką broń wybrać?

Odwiedzając internetowy sklep z bronią, można przekonać się, że asortyment jest bardzo szeroki. Wybór odpowiedniej sztuki broni, amunicji, może sprawić problem. Zawsze można skorzystać z fachowego doradztwa pracowników sklepu, dzięki czemu będzie można podjąć finalną decyzję przy zakupie takich produktów. Do wyboru jest broń myśliwska, maszynowa, gładkolufowa, długa, krótka i wiele innych. Przy okazji należy wspomnieć o tym, że każda osoba musi regularnie dbać o czyszczenie broni.