KOLEJNE PRZEDSZKOLE Z TYTUŁEM LAUREATA “POSZUKIWACZY WIOSNY”

Wizyta wicemarszałka Renaty Janik w kolejnym przedszkolu w województwie świętokrzyskim była związana z udziałem placówki w konkursie plastycznym, zorganizowanym przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach. Przedszkole Samorządowe nr 22 w Kielcach zostało wyróżnione i znalazło się w gronie laureatów tego konkursu. Podczas wizyty w przedszkolu, dzieci otrzymały nagrody, w tym miododajne krzewy, dyplomy i gry edukacyjne.

Organizacja Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach po raz trzeci zorganizowała konkurs plastyczny pn. „Poszukiwacze wiosny” dla przedszkolaków z regionu świętokrzyskiego. Konkurs polegał na stworzeniu indywidualnej pracy plastycznej, przedstawiającej oznaki nadejścia wiosny, które dzieci zaobserwowały na terenie. W jednym przedszkolu mogło powstać kilka, a nawet kilkanaście prac plastycznych, jednak nauczyciel przesyłał tylko jedną pracę z danej grupy.

Na konkurs wpłynęło 84 prac, które zostały wybrane spośród 791 prac wykonanych przez dzieci w placówkach oświatowych. Ze względu na wysoki poziom i porównywalność prac, Komisja Konkursowa postanowiła wyłonić 10 laureatów i przyznać im równorzędne nagrody, nieustalając kolejności miejsc. Wybrane placówki pochodziły z Kielc, Miąsowej, Jędrzejowa, Skarżyska-Kamiennej, Starachowic i Bodzentyna.