PODSUMOWANO AKCJĘ “POLA NADZIEI”

Wtorkowe spotkanie w Kielcach, które odbyło się 6 czerwca, było okazją do podsumowania działań Caritas Diecezji Kieleckiej. Wydarzenie to odbyło się w ramach trzynastej kampanii „Pola Nadziei” na sezon 2022/2023. W uroczystej gali, która odbyła się w Domu Środowisk Twórczych – Pałacu Tomasza Zielińskiego, zaprezentowano wyniki działań na rzecz Hospicjum im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Kielcach. Wicemarszałek Renata Janik spotkała się z organizatorami, darczyńcami, partnerami akcji i wolontariuszami.

Kampania „Pola Nadziei” to międzynarodowy program, którego celem jest zbieranie środków na działalność hospicjum oraz szerzenie idei hospicyjnej, propagowanie bezinteresownej pomocy dla potrzebujących oraz zwiększanie świadomości społecznej dotyczącej potrzeb fizycznych, psychicznych i duchowych osób chorych i cierpiących.

Co roku, młodzież szkolna jest zapraszana do wsparcia tej akcji. Uczniowie zbierają środki finansowe, sadząc cebulki żonkili, tworząc symboliczne „Pola Nadziei”, organizują kwesty, imprezy sportowe, biorą udział w koncertach, charytatywnych przedstawieniach i kiermaszach. Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach również brali udział w zbiórce. Zebrane przez wolontariuszy z regionu świętokrzyskiego fundusze umożliwiają kontynuację działalności Hospicjum im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Kielcach. Wicemarszałek Renata Janik wyraziła swoją wdzięczność za ofiarność, bezinteresowność i otwarte serca wszystkich, którzy włączyli się w akcję.

„Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, którzy od lat włączają się w akcję niesienia wsparcia chorym, potrzebującym, cierpiącym, przebywającym w naszym hospicjum. Wspieram kampanię, bo uczy ona współczucia dla innych, zaangażowania, przypomina o bezinteresowności, wierze, pozwala na nowo przewartościować życie i mądrze wybrać to, co naprawdę warte. Gratuluję wszystkim młodym uczestnikom pięknych konkursów, koncertów i spotkań, dziękuję za talent, oddanie, piękne prace i serce”. powiedziała wicemarszałek Renata Janik.