NOWOCZESNY TOMOGRAF KOMPUTEROWY W SZPITALU W MORAWICY

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy zainwestowało w nowoczesny tomograf komputerowy. Będzie on używany do diagnozowania pacjentów szpitala oraz oddziału przy ulicy Kusocińskiego w Kielcach. W ramach budżetu Województwa Świętokrzyskiego na rok 2023, przeznaczono kwotę 2 257 000 zł na zakup tomografu komputerowego. Budżet ten obejmuje również dostosowanie pomieszczeń w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy do wymagań nowego sprzętu medycznego.

Do tej pory, pracownia tomografii komputerowej korzystała z przestarzałego tomografu z 2006 roku, co wymuszało przewożenie pacjentów do innych placówek w celu przeprowadzenia badań. To powodowało wzrost kosztów leczenia, opóźnienia w diagnozie oraz utrudniało szybkie rozpoczęcie odpowiedniego leczenia. Dzięki nowemu tomografowi, poprawi się jakość i bezpieczeństwo opieki nad pacjentami. Umożliwi przeprowadzanie niezbędnych diagnoz w ramach Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy.

„Doposażenie pracowni diagnostycznej w nowy tomograf komputerowy pozwoli na szybsze diagnozowanie oraz zastosowanie optymalnych metod leczenia. Obraz uzyskany w badaniu TK pozwala zdiagnozować m.in.: choroby przebiegające z organicznym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, guzy mózgu z zaburzeniami nastroju i psychozami oraz urazy głowy z dominującymi objawami neuropsychiatrycznymi u nowo przyjętych pacjentów” – wylicza wicemarszałek.