Kolejny etap otwarcia trasy S7: z województwa świętokrzyskiego do Krakowa

We wtorek, 5 września, nastąpiło uroczyste otwarcie kolejnego odcinka drogi krajowej numer siedem. Przecina ona granicę województwa świętokrzyskiego, prowadząc aż do miasta Miechów. Zmiana organizacji ruchu na nowo wybudowanym fragmencie drogi została przeprowadzona w godzinach popołudniowych.

Udostępnienie dla ruchu tego segmentu drogi S7 zapewnia znaczne przyspieszenie podróży z regionu świętokrzyskiego do Krakowa. Informacje o tym wydarzeniu udostępnił oddział krakowski Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wyjaśniono, że ceremonia otwarcia będzie miała dwie części.

Zgodnie z planem, pierwsza część miała miejsce o godzinie 15 na terenie punktu obsługi podróżnych w miejscowości Małoszów, leżącej w województwie małopolskim, w pobliżu Miechowa. W ramach oficjalnej ceremonii przewidziano wystąpienie ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka. Drugi etap otwarcia drogi miał miejsce w Moczydle, na granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego. Polegał on na usunięciu barier i umożliwieniu przejazdu samochodów jadących z Kielc trasą S7 – jak relacjonuje Kacper Michna z krakowskiego oddziału GDDKiA.

Ostatnio ukończony odcinek drogi ekspresowej S7, prowadzący pomiędzy Moczydłem a Miechowem, ma długość nieco ponad 18,7 kilometra. Nowa trasa została wytyczona na wschód od dotychczas działającej Drogi Krajowej nr 7, przebiegając przez rolnicze obszary Wyżyny Miechowskiej.

W efekcie tej inwestycji powstała dwujezdniowa droga ekspresowa (po dwa pasy ruchu oraz rezerwa na trzeci pas). Prace obejmowały również przebudowę istniejącej sieci dróg – dzięki temu udało się utworzyć dodatkowe 15 kilometrów tras dojazdowych, obsługujących tereny przyległe do pasa drogowego. Na trasie zlokalizowano dwa węzły: Miechów i Książ oraz dwa punkty obsługi podróżnych – Małoszów i Tochołów.

Ze względu na nierówności terenu konieczne było prowadzenie drogi w niektórych miejscach w wykopach, a w innych na nasypach. W miejscowości Małoszów zbudowano wiadukt o długości 400 metrów, który przechodzi m.in. nad rzeką Nidzicą i osiąga maksymalną wysokość prawie 20 metrów. Całość trasy zawierała budowę 24 obiektów inżynierskich – mosty, wiadukty i estakady. Dodatkowo powstało też wiele przejść dla zwierząt.