Województwo świętokrzyskie zmagało się z gwałtownymi burzami i ich skutkami

Na początku dnia, województwo świętokrzyskie było nawiedzone przez silne burze. Służby ratownicze, w tym strażacy, interweniowali aż osiem razy, aby zminimalizować skutki szkód spowodowanych przez nawałnice. Wśród najczęściej zgłaszanych problemów były połamane gałęzie drzew oraz konieczność wypompowania wody z zalanych nieruchomości.

Interwencje straży pożarnej dotyczyły przede wszystkim powiatu buskiego i jędrzejowskiego, gdzie odnotowano po dwie sytuacje wymagające natychmiastowego reagowania. Ponadto, po jednej interwencji strażacy przeprowadzili w powiatach kieleckim, kazimierskim, pińczowskim i staszowskim.

Znaczącym incydentem była sytuacja w Mostkowicach, na terenie powiatu jędrzejowskiego. Tutaj doszło do zapalenia poddasza domu mieszkalnego w wyniku uderzenia pioruna. Na szczęście, nie doszło do żadnych ofiar w ludziach – informował Radio Kielce, cytując oficera dyżurnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Pomimo trudności spowodowanych przez burze, oddział PGE Dystrybucja ze Skarżyska-Kamiennej nie odnotował żadnych poważniejszych awarii w sieci energetycznej. Jednak Ewa Wiatr, rzecznik skarżyskiego oddziału PGE, poinformowała, że aktualny brak dostaw prądu dotyczy 750 odbiorców zlokalizowanych głównie w powiatach kieleckim, koneckim oraz miechowskim.