Nabór projektów w programie Interreg Europa Środkowa

Zachęcamy do udziału w seminarium informacyjnym dotyczącym drugiego naboru projektów programu Interreg Centrum Europa. Odbędzie się zdalnie 4 kwietnia w godzinach 10:00-14:00. Organizatorem seminarium jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Zakres tematyczny:

Priorytet 1. Współpraca na rzecz inteligentnej Europy Środkowej

1.1. Wzmacnianie zdolności innowacyjnych

1.2. Rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości

Priorytet 2. Współpraca na rzecz bardziej zielonej Europy Środkowej

2.1. Wspieranie transformacji energetycznej dla neutralności klimatycznej

2.2. Zwiększenie odporności na zmiany klimatu

2.3. Rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym

2.4. Ochrona środowiska

2.5. Zielona mobilność miejska

Priorytet 3. Współpraca na rzecz lepiej połączonej Europy Środkowej

3.1. Poprawa połączeń transportowych obszarów wiejskich i peryferyjnych

Priorytet 4. Poprawa systemu zarządzania współpracą w Europie Środkowej

4.1. Wzmocnienie systemu zarządzania na rzecz zintegrowanego rozwoju terytorialnego w Europie Środkowej