“ŚWIĘTOKRZYSKI ROK AGRARNY”

W wyniku rekrutacji w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura ludowa i tradycyjna” prace Wojewódzkiego Ośrodka Kultury zdobyły dofinansowanie. Zostaną zrealizowane zadania „Świętokrzyski Rok Agrarny – Warsztaty i Wydawnictwo „Kalendarz obrzędów ludowych” za kwotę 31 tysięcy złotych.

W ramach projektu zorganizowane zostaną warsztaty dla nauczycieli, instruktorów i liderów zespołów ludowych ze wszystkich typów szkół. Ich głównym celem będzie poznanie historii kultury ludowej na swoim terenie. W trakcie realizacji projektu zostaną opublikowane prezentacje oparte na dawnych zwyczajach oraz zbiorczy „Kalendarz obrzędów ludowych”.

Obrzędy ludowe stały się obecnie bardzo chwytliwym tematem a wiele osób angażuje się w ich promowanie. To także po części szerzenie i rozpowszechniane kultury naszego społeczeństwa. Niejednokrotnie ten rodzaj kultury staje się wyznacznikiem to podejmowania działań w lokalnej społeczności.