Spekulacje dotyczące nowego wojewody świętokrzyskiego – decyzja zapadnie najprawdopodobniej do końca tygodnia

Z założenia, do upływu bieżącego tygodnia powinna zapaść decyzja odnośnie osoby, która obejmie stanowisko nowego wojewody świętokrzyskiego. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że tę wyjątkową rolę przejmie członek Koalicji Obywatelskiej.

Możemy przypuszczać, że wybór ten zostanie dokonany szybko, być może już pod koniec tego tygodnia – potwierdza nasze przypuszczenia osoba dobrze zorientowana w kwestii. Mimo to, jest to jedynie optymistyczny scenariusz, ponieważ w tych dniach Premier Donald Tusk będzie delegowany do Brukseli. Dlatego też, istnieje ryzyko, że ostateczna decyzja zostanie odroczona do początku następnego tygodnia.

Negocjacje na temat tego, który z sojuszników będzie miał honor zająć stanowisko wojewody świętokrzyskiego, były pełne napięcia. Pierwotnie Polskie Stronnictwo Ludowe było faworytem do objęcia tej roli. Jednakże, w miarę upływu czasu, struktura sił uległa zmianie na korzyść Koalicji Obywatelskiej. Gdy wydawało się, że decyzja jest już zapadła, nastąpiło nieoczekiwane odwrócenie sytuacji i ponownie wzrosły szanse dla Stronnictwa Ludowego.