Województwo świętokrzyskie z dofinansowaniem od Unii Europejskiej

Ponad 9 milionów złotych z unijnych środków trafi do województwa świętokrzyskiego. Kwota ta zostanie przeznaczona celem realizacji projektów, które związane są z turystyką, ochroną terenów przyrodniczych, rozbudowę istniejących obiektów, utworzenie ścieżek. Zaplanowanych jest łącznie 6 projektów, a uzyskane środki zostaną rozdzielone pomiędzy poszczególnymi gminami województwa, które o takowe dofinansowanie wnioskowały. Łączny koszt wszystkich projektów ma wynieść prawie 15 milionów złotych.

Gmina Chmielnik.

Gmina Chmielnik będzie realizować łącznie 2 projekty, których łączny koszt wyniesie niemal 11 milionów złotych. W ramach tej kwoty zaplanowano zagospodarowanie Andrzejówki, a więc zbiornika wodnego, jak i przedsięwzięcie odpowiednich kroków celem ochrony okolicznej przyrody. Drugi z wniesionych projektów zakłada całkowitą rewitalizację miasta Chmielnik – otrzymana kwota zostanie przeznaczona na modernizacje miejskiego monitoringu, terenów rekreacyjnych.

Gmina Łagów.

Prawie 2 miliony złotych zostanie udostępnionych gminie Łagów. Tamtejsze władze zaplanowały utworzenie punktu informacyjnego związanego z geologią. Odnowiona zostanie również część zabytkowych budynków.

Gmina Daleszyce.

Projekt tejże gminy związany jest z przedsiębiorstwem komunalnym. W ramach uzyskanej kwoty zmodernizowany zostanie aktualny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w miejscowości Daleszyce. Po przeprowadzeniu prac mieszkańcy będą mogli – nieodpłatnie – pozostawić tam odpady komunalne. Zaplanowany został również projekt o charakterze edukacyjnym i promocyjnym w kwestii właściwego zarządzania odpadami.