Fundusze europejskie na lata 2021-2027

W Samorządowym Obszarze Kultury, Sportu i Czytelnictwa w Strawczynie odbyło się dziś z udziałem Wicemarszałka Renaty Janik spotkanie informacyjne w sprawie funduszy europejskich dla województwa świętokrzyskiego na lata 2021-2027. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostały główne aspekty współpracy z nową koncepcją UE oraz najważniejsze zasady realizacji projektów unijnych w najbliższych latach. Wyświetlane są również informacje o zbliżających się naborach wniosków.

Spotkanie skierowane było do kierowników Wydziałów Informatyki, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych z burmistrzem Strawczyna Tadeuszem Tkaczykiem, naczelnikiem Wydziału Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Katarzyny. Kubicka oraz dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach Aleksandra Marcinkowska.