Prace modernizacyjne na linii kolejowej Skarżysko-Kamienna – Sandomierz dobiegną końca dopiero w drugiej połowie 2024 roku

Zaawansowane prace modernizacyjne na linii kolejowej prowadzącej ze Skarżyska-Kamiennej do Sandomierza zostaną zakończone dopiero w drugim półroczu 2024 roku. To wydłużenie terminu realizacji prac, które znacznie opóźniło pierwotny harmonogram, oznacza konieczność zmierzenia się z dalszymi miesiącami utrudnień zarówno dla pasażerów, jak i firm przewozowych. Głównym powodem dla tej zmiany w harmonogramie jest konieczność zwiększenia środków ochrony przeciwpowodziowej.

Rok temu, PKP PLK zapewniało, że modernizacja linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska – Dębica, na odcinku między Skarżyskiem-Kamienną a Sandomierzem, zostanie sfinalizowana do końca 2023 roku. Takie zapewnienie oznaczało już wtedy ogromne opóźnienie w porównaniu z pierwotnym planem zakończenia prac, które miały zostać ukończone dwa lata wcześniej. Niemniej jednak, pod koniec grudnia stało się jasne, że nie da się dotrzymać nawet tego zaktualizowanego harmonogramu.

PKP Intercity dało do zrozumienia, że pasażerowie pociągów IC „Witos” i „San” będą zmuszeni korzystać z zastępczej komunikacji autobusowej przynajmniej do czerwca. Ta sytuacja pokazuje, jak wielki wpływ na przebieg prac modernizacyjnych ma konieczność zastosowania dodatkowych środków ochrony przeciwpowodziowej.