Poprawa bezpieczeństwa w Kielcach dzięki programowi "Razem bezpieczniej"

Program „Razem bezpieczniej” zasili fundusz projektów mających na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych w Kielcach, w tym na terenie Kieleckiego Stowarzyszenia Miłośników (KSM) oraz w pobliżu stadionu Korony Kielce. Wsparcie finansowe zostanie przekazane na realizację wszystkich inicjatyw zgłoszonych do programu.

Rzecznik prasowy wojewody świętokrzyskiego, Angelina Kosiek, potwierdza, że tym razem wszyscy autorzy zgłoszonych projektów otrzymają zaplanowane środki finansowe. Również podkreśla, że jest to niezwykle satysfakcjonujące, gdyż po raz pierwszy wszyscy rekomendowani przez urząd wnioskodawcy uzyskali dofinansowanie. Łącznie wsparcie otrzyma dwanaście projektów.

Kosiek informuje, że fundusze zostaną rozdysponowane na różne cele, między innymi na rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego oraz na zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na przejściach.

Zaakcentowała również, że dwa z planowanych projektów dotyczą stolicy województwa. Pierwszy z nich ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa dla pieszych w miejscach o szczególnie wysokim ryzyku niebezpieczeństwa. Chodzi tu o przejście dla pieszych znajdujące się przy ulicach Szymanowskiego i Chopina, w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 28. Drugi projekt dotyczy obszaru wokół stadionu piłkarskiego oraz Liceum im. Stefana Żeromskiego.