Programy dotacyjne z Narodowego Instytutu Dziedzictwa – trwa nabór wniosków

Zapraszamy do składania wniosków do dwóch programów dotacyjnych Narodowego Instytutu Dziedzictwa: ,,Wspólnie dla dziedzictwa’’ oraz ,,Niematerialne – przekaż dalej’’.

Program ,,Wspólnie dla dziedzictwa’’ – działa na rzecz promowania udziału społeczności w ochronie kultury, a wspólne projekty mogą obejmować świadomość kulturową, dokumentację i rozpowszechnianie kultury, działania porządkowe wokół pomnika i jego otoczenia oraz działania rozwijające dobre praktyki w badaniach zabytków, zgodnie z obowiązującymi procedurami i zasadami ochrony archeologicznej. Zapowiadana edycja jest ósmą z rzędu. Szczegółowe informacje na temat Programu Wspólnie dla dziedzictwa znajdują się w Regulaminie na stronie internetowej NID w zakładce Dotacje/Wspólnie dla dziedzictwa

Program ,,Niematerialne – przekaż dalej’’ – ma na celu wspieranie nagłaśniania, ochrony i promocji wydarzeń wpisanych na Listę Dziedzictwa Narodowego (NDK). Szczegółowe informacje na temat Programu Niematerialne – przekaż dalej znajdują się w Regulaminie na stronie internetowej NID w zakładce Dotacje/Niematerialne

Nabór wniosków do obu programów trwa od 14 kwietnia do 16 maja 2023 r. do godz.   15.00. Aplikowanie odbywa się  wyłącznie za pomocą platformy Witkac.pl